top of page

Bagdi Zoltán:

A Föld éghajlatváltozásainak, mágneses anomáliáinak, valamint a katasztrófák fokozódásának oka

Ismertető

 

Ez a kötet az előző kötetek folytatása, vagyis egy egységes rendszert képez az előzményekkel, mégpedig olyan formában, hogy az előző kötetek az Univerzum keletezésének folyamatában a mikroméretek tartományával foglalkoznak, ez a kötet pedig a makroméretek világát veszi górcső alá. A párhuzam egyértelműen azt jelzi, hogy e műben ugyanazt a szerkezeti felépítést alkalmaztam, mint a korábbi kötetekben, vagyis lényegében most azt vizsgáljuk meg, hogy ugyanazok a hatások hogyan érvényesülnek eltérő körülmények között.

 

Tekintettel arra, hogy ez a kötet az előző kötetekben leírtakon alapul, önmagában nem értelmezhető. Ennek elsősorban az az oka, hogy ez a kötet a legtöbb ma érvényben lévő fizikai elmélettől alapjaiban eltérő következtetések felhasználásával készült. 

Aki tehát nem ismeri ezeket, legalább is részben, azaz nem olvasta a korábbi kötetek 

valamelyikét, annak számára aligha lesz érthető az, amit itt olvas.

 

Az előző köteteket innen lehet letölteni - illetve megrendelni: 

 

1. Az Univerzum energiáinak eredete és működési sajátságai

2 - 3. A gravitáció titkai - Anyagi világunk terhei: a tömeg és a tehetetlenség, ezek   kialakulásának okai és mechanizmusa

4. A hő birodalma

5. A Nap és a csillagok kimeríthetetlen energiaforrásának a titka

 

Egy nagyon rövid, inkább összefoglaló jellegű ismertetést természetesen ez a kötet is tartalmaz, mely a „Bevezetés”-ben található. Szerencsés esetben és kellő képzelőerő birtokában talán ez is elegendő lesz a téma megértéséhez. Legalább is bízom benne.

E kötetben azt vizsgáljuk, hogy a forgómozgás okozta hatások hogyan érvényesülnek merev testeknél, laza halmazoknál (galaxis) és belső súrlódással rendelkező égitesteknél.

 

Kitérünk olyan sokakat érdeklő kérdésekre is, mint hogy találhatunk-e a mi életterünkhöz hasonló körülményeket más bolygórendszereken, és ennek mekkora a feltételezhető gyakorisága? Erre azért van nagy szükség, mert sajnos úgy tűnik, hogy annak sokkal kisebb az esélye, mint ahogy azt ma feltételezik.

 

Az pedig már korunk legégetőbb kérdése, hogy hogyan hat a Nap hőmérsékletére a Nap galaxismag körüli keringése során tőlünk függetlenül bekövetkező perihélimprecesszió, vagyis, hogy mi az oka az elkerülhetetlenül bekövetkező időnkénti jégkorszak és trópusi klíma váltakozásainak, hiszen napjainkban éppen egy ilyen változás küszöbén állunk, és sajnos e küszöböt a természeti katasztrófák máris elkezdték hevesen ostromolni.

 

A szó szoros értelmében kimerítő elemzést találunk a Föld éghajlatának és mágneses viszonyainak változásairól számos adattal fűszerezve, hogy a legtudományosabb igényeket is kielégíthessem. Természetesen az okok egészen más magyarázatot kaptak, mint amit a mai tudományos magyarázatokból megtudhatnánk, de ezt azok, akik a korábbi műveimet ismerik, már megszokhatták.

 

Új alapokra helyezve a tudomány által eddig már beszerzett tényeket, új megvilágításba kerülnek az összefüggések, melynek következtében új megállapításokat lehet tenni, és kell is, ha ezek közelebb visznek a megoldáshoz.

Az én elméletrendszerem tükrében a merev forgó testek viselkedése is sok újdonságot árul el, melynek gyümölcsöző hasznát majd csak az utókor élvezheti. Addig is mindazok, akiket ez a téma érdekel nem mindennapi ötletekkel találkozhatnak a jövőbeli űrutazással kapcsolatban, hiszen számos olyan technikai megoldást javasolok, melynek felhasználásával az űrutazás ma még számos problémáját meg lehetne oldani. Az „állítólagos” UFO-megfigyelések arra utalnak, hogy e technikai megoldásokat más földönkívüli civilizációk már alkalmazzák is.

 

Hogy erre miből következtetek? Mindössze abból, hogy az általam felfedezettek ismerete nélkül ilyen „megfigyelési eredményeket” nem lehet kitalálni. Akik ilyenekről beszámoltak, azoknak ezt valóban tapasztalniuk kellett.

bottom of page