top of page

Bagdi Zoltán: 

Univerzumunk  kialakulásának 7 fázisa

Ismertető

 

E kötet ismerteti, hogy az én elméletrendszerem alapján hogyan is alakult ki Univerzumunk a mai állapotára. Ebből tudhatjuk meg azt, hogy az anyag hogyan alakult ki lépésről lépésre, egyre bonyolultabb részecskéket produkálva.

Természetesen (és gondolom, hogy ezen már senki sem fog meglepődni, aki a korábbi köteteim átbogarászása után idáig eljutott) semmi sem úgy zajlott le, ahogy azt ma a tudomány feltételezi.

 

Az is egyértelmű, hogy semmi sem a véletlenen múlott. Azért lett Univerzumunk olyan, amilyennek ma tapasztaljuk, mert a kiindulási állapotból láncreakció alapján más lehetőség nem volt. A tudomány mai elképzelése, hogy amennyiben a különféle ma ismert erők egy picivel nagyobbak, vagy kisebbek lennének, akkor az Univerzum másképp alakult volna, azért tévesek, mert ezek az erők azért olyanok, amilyenek, mert erre csak ez az egyetlen lehetőség van. Ráadásul ezek az erők nem is stabilak, hiszen az Univerzum ma már ismert tény, hogy gyorsulva tágul. A tágulás miatt viszont ezek az erők, ha lassan is, de folyamatosan változnak. 

 

Vagyis a ma elfogadott különféle állandók, csak annyiban tekinthetők állandónak, hogy ha 

lassan is, de állandóan változnak. E kötetben egy kicsit többet foglalkoztam a 7. fázissal, azaz az atommagok kialakulásával, mint a többi fázissal. Ennek több oka is van. Talán a legdöntőbb az volt, hogy ezt ismerjük a legjobban, erről van a legtöbb olyan ismeret, melyet bizonyítékként is el lehet fogadni. 

 

Emellett ez a téma egy meglehetősen bonyolult rendszert alkot, melyből jóformán így is csak példákat tudtam kiragadni. Az atommagokkal kapcsolatban több kötetnyi új információt gyűjtöttem össze és dolgoztam fel, melyek nem fértek el e kötetben, pedig fontosak lennének, hiszen ezek alapján jutottam el az itt közölt megállapításaimra.

 

Remélhetőleg lesz még kedvem ezek nyomdakész állapotra történő kidolgozására. Feltéve persze, hogy azért valamilyen érdeklődést tapasztalok majd az általam közzétett új gondolatok terén.

bottom of page