top of page

Önismereti tréningek

Életre Valóság - önismereti lehetőségek

K. Pálffy úgy definiálja az önismeretet, hogy az nem más, mint az egyén „áttekintése saját személyisége összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintése saját viselkedésének a rugóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, képessége arra, hogy helyesen megítélje saját szerepét, hatását az emberi kapcsolatokban”.

Gyakorlása jó esetben arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű alapkérdésre ad választ, hogy "ki vagyok én, és milyen vagyok". Az önismeret és a személyiségfejlesztés ugyanannak a dolognak a két oldala, hiszen a személyiségfejlesztő módszerek célja az egészséges emberek önismeretének a fokozása, segítése az önmegértésben, valamint célja az egyén érzelmi, és kommunikációs készségeinek, képességeinek fokozása. 

Az önismeret szintjei:

 

 • A felszín: milyen adottságaink, képességeink vannak, mik a céljaink, milyen az akaraterőnk, kitartásunk.

 • Mélyebb szint: milyen élmények, történések alakították ki jelenlegi viszonyulásainkat, érzéseinket, honnan erednek és mire irányulnak indítékaink, vágyaink, viselkedésünk mennyire van összhangban szándékainkkal, céljainkkal.

 • Társas szint: hogyan tudok megfelelni az irányomban támasztott követelményeknek és elvárásoknak, milyen hatást váltok ki másokból, hogyan látnak engem mások, mennyire egyezik az a kép, amit mások rólam alkotnak, azzal, amit én önmagamról kialakítottam.

 

Az önismeret tehát azt jelenti, hogy áttekintésünk van a saját személyiségünk összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintésünk van viselkedésünek mozgató rugóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, helyesen ítéljük meg az emberi kapcsolatokban játszott szerepünket, hatásunkat.

Az önismeret gyarapításának módjai

 

 • Társas kapcsolatainkból származó visszajelzések, melyek „tükör” gyanánt szolgálhatnak számunkra.

 • Önmegfigyelés: viselkedésünk, motivációink megfigyelése és kiértékelése.

 • Önismereti csoportokban való részvétel.

 • Pszichológiai ismeretek gyarapítása által.

 

Önmagunkról alkotott elképzelésünket énképnek nevezzük, melynek az összetevői a következők:

 

 • Testkép: a testi jellemzőink összessége.

 • Morális énkép: erkölcsi tulajdonságaink összessége.

 • Individuális énkép: személyiségünk jellemzői.

 • Családi énkép: ahogyan a család értékelése alapján látjuk magunkat

 • Szociális énkép: ahogyan szűkebb és tágabb környezetünk értékelése alapján látjuk önmagunkat.

OKéságOK

 

Önismereti Tréning a tranzakcióanalízis jegyében

 

nem várt, nem szívesen látott  - létező vagyOK

nem akarOK  - hajlandó vagyOK

visszautasítOK - vágyOK

alkalmatlan vagyOK - sikeres vagyOK

kötelező feladatOK - játszOK

nem törődő vagyOK - adOK

nem megérdemlő vagyOK - kapOK

korlátOK - szabályOK

kockáztatOK - elvárásOK 

igent és nemet mondOK - nem választhatOK

választOK - visszautasítOK - elfogadOK

nem szeretett vagyOK - szeretetre képes vagyOK

beteg vagyOK - egészséges vagyOK

nő/férfi/gyermek vagyOK

Tudod folytatni? Akarsz OK lenni, hogy az élet is OK legyen körülötted? Akarsz a KO élethelyzetekből OKéságot teremteni?

Ismerkedj meg a játszmák, a sorskönyv és az énállapotok világával saját élményeiden keresztül.

 

Az aktuális programokról bővebb információt, részleteket ide kattintva találsz.

E-mail: info@noieszencia.hueszencia@digikabel.hu.

Telefon: 06 30 222 3815.

 

bottom of page