top of page

 

A konzultációk javasolt ütemezése: legalább heti 1x60 perc.

Ez esetben a képzés időtartama: 2 év.

 

Figyelem! A konzultációk óraszáma nem azonos az oktatás teéjes  időtartamával, illetve az egyéni felkészülésre fordítandó órák számával.

 

A tanegységek félévente felmérővel zárulnak.

 

Ajánlott végzettség: minimum érettségi.

Az online grafológiaoktatás struktúrája

 

A tanulási folyamat főbb összetevői

 1. Önálló feladatvégzés:

 • elméleti tájékozódás, gyakorlati feladatok - az oktató által megadott linkeken elérhető tartalmakból, ill. e-mailben küldött minták,   anyagok alkalmazásával + saját írásmintával.

 2. Konzultáció:

 • az önállóan elvégzett feladatok megbeszélése

 • új ismeretanyag feldolgozása szemléltetéssel, sok gyakorlati példával

 • az új ismeretek alkalmazásának gyakorlása

 • témakörönként ismétlő órák, összefoglalás, tudásteszt

 3. Igény esetén felkészítés vizsgára.

 

 

 

Tanegységek
 

I. Bevezetés a grafológia rendszerébe

Mi a grafológia?

Grafológiatörténet

Írástörténet

Írássztenderdek

Ismétlő órák gyakorlati feladatokkal

 

II. Írásbiológia

Az írás anatómiai háttere

Írástanulás és írászavarok

Balkezesség

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

 

III. Írásjegyek mérése és értelmezése

Makrostruktúra

Mezostruktúra

Mikrostruktúra

Globális változók

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

 

IV. Psziché és íráskép

Személyiségelméletek

Dinamikus személyiségkép az írásban

Éretlenség jelei a kézírásban

Deviancia jelei a kézírásban

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

 

V. Grafológia a gyakorlatban

Hazai irányzatok az íráselemzésben

Tanácsadás és etika

Szakértői vélemény készítése

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

Igény szerint felkészítés a vizsgára

 

Kiégészítő kurzusként végezhető

 

Betűszimbolika-tanfolyam

Konzultációk száma 8x60 perc

(6 konzultáció + 2 gyakorlóóra)

összevonható, egyénileg ütemezhető

Témakörök

 • A grafoszimbolika kialakulása, helye az írásvizsgálatban 

 • Énképbetűk

 • Társasmozgás-betűk

 • A szexualitás betűi

 • Családbetűk

 • További kapcsolati betűk

 • Munkabetűk

 • A vezetés betűi

 • Az anyagiasság betűi

 • Karrierbetűk

 • Tudásbetűk

 • Harmóniabetűk

 • Eseménykarika

 • Betegségjegyek

 

 

Magas szintű tudás - korrekt áron.  

Bővebb információ és jelentkezés ide kattintva bármely elérhetőségen, vagy az Oktatóink menüpontban.

 

      A Hallgatók igény esetén szakmai vizsgára való felkészítésen vehetnek részt.

A kézírás vizsgálata többféle megközelítéssel történhet.

 • Az írásazonosítás célja az írás kézeredet-vizsgálata, azonosítása. 

 • grafológia a személyiséget vizsgálja az íráson keresztül.

 • Az írásanalitika a klasszikus grafológia és a pszichológia eszközeinek segítségével az írást és körülményeit egészében, más tudományterületekkel összefüggésben vizsgálja.

"…éppen úgy, ahogyan a beszélgetés jelzi a lélek fogalmát, úgy mutatja az írás a beszélgetést, a gondolatot."

                                                                                                                                                                                                                       

 

- Arisztotelész -

Az Ön oktatója:                                                                               Podonyi Hedvig

                                                                               újságíró, író, okl. grafológus, írásanalitikus szaktanácsadó

 

További írás- és rajzelemző kurzusokból, hobbitanfolyamokból ide kattintva válogathat.

 

Grafológiai képzés

személyesen vagy online formában

 

bottom of page